ZAPOSLENI

Delovanje na področjih raziskav podjetja zahteva široko paleto visoko kvalificiranih in strokovno usposobljenih zaposlenih, zato se v podjetju trudimo, da zaposlenim omogočamo izobraževanje na domačih in mednarodnih tečajih ter konferencah in članstva v strokovnih društvih in združenjih, kot so Društvo jedrskih strokovnjakov, NUGENIA, …

V družbi so zaposleni 3 doktorji znanosti, 2 z magistrsko izobrazbo, 17 z izobrazbo visokošolskega in univerzitetnega programa ter 1 oseba s srednješolsko izobrazbo.