VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE

VIZIJA

Postati vodilno razvojno podjetje v Posavju in povezovalni člen med gospodarskimi družbami ter izobraževalno raziskovalnimi institucijami na področjih obnovljive in trajnostne energetike.

POSLANSTVO

Vzpostavljamo delovanje razvojnega centra za dolgoročen razvoj na vsebinskem področju energetskega sektorja in hkrati krepimo razvojno raziskovalno dejavnost energetike v Sloveniji ter vzpodbuditi pretok znanja iz gospodarstva v razvojne institucije in obratno.

VREDNOTE

Inovativnost, znanje, partnerstvo, razvoj, odgovornost, odprtost razmišljanja, usmerjenost k ciljem.