RAZISKAVE IN RAZVOJ

Razvojno raziskovalno delo ZEL-EN bo v skladu s tem potekalo predvsem v smeri raziskav na področju obnovljivi energetskih virov (OVE), trajnostnih energetskih virov in trajnostne gradnje.

V okviru OVE dela se bomo usmerjali na področja razvoja:

  1. Trajnostna gradnja
  2. Hidro energetika
  3. Jedrska energetika
  4. Lesna biomasa