OSNOVNI PODATKI

Firma
ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o.

Skrajšana firma
ZEL-EN d.o.o.

Sedež
Vrbina 18, 8270 KRŠKO

Direktor
Domen Zorko

Šifra dejavnosti
72.190 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Osnovni kapital
1.336.000,00 €

Št.vpisa v sodni register:
2011/29285

Številka TRR
NLB SI56 0294 7025 9502 579

Matična številka
6006027000

Davčna številka
SI94316392

Telefon
+386(0)7 33 44 600

Faks
+386(0)7 62 02 603

Elektronski naslov


Splet
http://www.zel-en.si/