LICENCE

Licenca za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic

Družba razpolaga z licenco in pooblastilom Ministrstva za infrastrukturo in prostor za izdelavo energetskih izkaznic. Št. pooblastila