JEDRSKA TEHNOLOGIJA

Ena od najučinkovitejših poti za zmanjševanje emisij CO2 na globalni ravni je nadomeščanje uporabe fosilnih goriv z jedrsko energijo. Jedrska energija je edina tehnologija brez izpustov CO2, ki omogoča zanesljivo in trajnostno proizvodnjo zadostnih in potrebnih količin električne energije, ki jo potrebuje sodobna, okoljsko odgovorna družba.

Za varno in učinkovito uporabo jedrske energije pa je potreben nenehen tehnološki razvoj. V ZEL-EN izvajamo vrsto raziskovalno razvojnih storitev, ki imajo s stališča jedrske energetike predvsem značaj podpornih rešitev. Gre za razvojna področja, ki jih lahko v Sloveniji popolnoma globalno konkurenčno obvladujemo.

Razvojne in raziskovalne storitve:

  1. storitve na področju jedrske tehnologije
  2. priprava analiz in svetovanje na področju jedrske varnosti, jedrske tehnologije ter energetike
  3. izvajanje inženirskih storitev
  4. modeliranje in opravljanje analiz s programom Apros, ki omogoča analize sistemov jedrskega in turbinskega dela elektrarne na področju sredice, termohidravlike, regulacije in elektrotehnike