HIDROENERGETIKA

Raziskujemo, razvijamo in optimiziramo vodne stroje in pomožne naprave za izkoriščanje vodnega potenciala in njegovo pretvorbo v električno energijo. Raziskave in razvoj izvajamo v smeri klasičnih in alternativnih tipov vodnih turbin in črpalk ter v smeri alternativnih pomožnih sistemov in pristopov k umeščanju v prostor (tlačni razbremenilnik, koriščenje kinetične energije tokov, ohranjanje turističnih in športno rekreativnih aktivnosti na vodotokih, celovite študije umeščanja turbin v rečni tok oz. rečni habitat, ekološki odtisi ipd.). Rezultati našega strokovnega, teoretičnega, numeričnega in eksperimentalnega raziskovalno-razvojnega dela omogočajo umeščanje vodnih turbin in celotnih hidroenergetskih sistemov v različno zahtevna okolja, tudi na ekološko, turistično in družbeno najbolj občutljiva.

Razvojne in raziskovalne storitve:

Slika1: Trdnostna analiza – deformacije grediSlika2: CFD analiza – porazdelitev tlakov na rotorju po sesalni strani vodilne in gonilne lopate