OSNOVNI PODATKI

ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o
Vrbina 18
8270 Krško
Slovenija, EU

Tel.: +386(0)7 33 44 600
E-mail:

Identifikacijska št.: 94316392

KONTAKT

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Kaj je Energetsko pogodbeništvo?

Gre za sklop storitev z namenom znižanja rabe energije in vode in zniževanja stroškov za oskrbo z energijo in vodo, ki obsegajo: pregled stanja energetskih naprav, analizo rabe energije in stroškov, pripravo tehničnih rešitev za izboljšanje stanja, izračun možnih prihrankov in s tem tudi izvedljivosti (ekonomiko) projekta, projektiranje in načrtovanje ukrepov (od investicij, ki so za to potrebne do »mehkih« ukrepov), izvedbo ukrepov, izvajanje obratovanja v pogodbeni dobi, izvajanje energetskega knjigovodstva, ukrepanje in zagotavljanje učinkov dogovorjenih s pogodbo in najpomembnejše zagotavljanje finančnih virov za izvedbo vseh storitev. Za izvedbo naštetih storitev uporabljamo dva glavna poslovna modela pogodbenega financiranja:

 • Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
 • in Pogodbena oskrba z energijo, v praksi pa prihaja tudi do kombinacije obeh oblik.

Shema stroškov za energijo v primeru brez ali z izvedeno investicijo v učinkovito rabo energije

Vir: Inštitut Jozef Stefan – Center za energetsko učinkovitost (IJS – CEU)

Shema stroškov za energijo v primeru brez ali z izvedeno investicijo v učinkovito rabo energije – z upoštevanjem trenda stroškov za energijo in prikazom delitve prihrankov stroškov

Storitve PE obsegajo priprave projektov za energetsko pogodbeništvo skladno s Smernicami za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, vključno s pripravo:

 • investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta, investicijski program),
 • tehnične dokumentacije (projektne zasnova, PGD, PZI),
 • študije izvedljivosti,
 • koncesijskih aktov,
 • razpisne dokumentacije s pogodbo.

Opisane storitve se uporabljajo pri optimizacijah na področjih:

 • daljinske energetike,
 • vodovodnih sistemov,
 • porabe energije javnih in zasebnih stavb,
 • prenove notranje in zunanje razsvetljave