ENERGETSKE IZKAZNICE

Kaj je energetska izkaznica

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

Kakšen je namen energetske izkaznice

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške.

Kupci oz. najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu. Država lahko ustvari podroben pregled nad energetsko učinkovitostjo stavb v Sloveniji, ki bo omogočil ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti.

Kdaj je izkaznica obvezna?

NOVOGRADNJA

Energetske izkaznice so obvezne od 4.7.2013 in so obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) ter predstavljajo obveznost lastnikov stavb in posameznih delov stavb. Pri novogradnjah morajo izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

PRODAJA

Energetska izkaznica je obvezna ob prodaji stavb ali posameznih delov stavb že v fazi oglaševanja in predstavlja obveznost prodajalca.

NAJEM

Prav tako morajo energetsko izkaznico zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ki se oddajajo najemniku, ki pred najemom stavbe ali njenem posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča in predstavlja obveznost najemodajalca.
Obveznost nastane le pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več.

OGLAŠEVANJE NEPREMIČNIN

Pri oglaševanju prodaje ali oddaje stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti navedbo energijskih kazalnikov energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice stavbe.

JAVNE STAVBE

Upravljalec javnih stavb s celotno uporabno površino nad 250 m² mora energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. med omenjene javne stavbe spadajo stavbe javne uprave, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstvo ter stavbe za kulturo in razvedrilo.