Raziskave in razvoj

Razvojno raziskovalno delo ZEL-EN bo v skladu s tem potekalo predvsem v smeri raziskav na področju obnovljivi energetskih virov (OVE), trajnostnih energetskih virov in trajnostne gradnje.

V okviru OVE dela se bomo usmerjali na področja razvoja:

- Trajnostna gradnja
- Hidro energetika
- Jedrska energetika
- Lesna biomasa

Več >