Energetske izkaznice

Izdaja energetskih izkaznic, sken odločbe

Družba razpolaga z licenco in pooblastilom Ministrstva za infrastrukturo in prostor za izdelavo energetskih izkaznic

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

Preberi več >

Energetsko pogodbeništvo

Kaj je Energetsko pogodbeništvo?

Gre za sklop storitev z namenom znižanja rabe energije in vode in zniževanja stroškov za oskrbo z energijo in vodo, ki obsegajo: pregled stanja energetskih naprav, analizo rabe energije in stroškov, pripravo tehničnih rešitev za izboljšanje stanja, izračun možnih prihrankov in s tem tudi izvedljivosti (ekonomiko) projekta, projektiranje in načrtovanje ukrepov (od investicij, ki so za to potrebne do »mehkih« ukrepov), izvedbo ukrepov, izvajanje obratovanja v pogodbeni dobi, izvajanje energetskega knjigovodstva, ukrepanje in zagotavljanje učinkov dogovorjenih s pogodbo in najpomembnejše zagotavljanje finančnih virov za izvedbo vseh storitev.

Preberi več >